3.

6. část úkolů pro období 15.6.-23.6.2020


5. část úkolů pro období 25.5.-14.6.2020


4. část úkolů pro období 4.5.-24.5.2020


3. část úkolů pro období 15.4.-30.4.2020


2. část úkolů pro období 1.4.-14.4.2020


III. třída úkoly od 18.3. do 31. 3. 2020

Máme založeny třídní stránky, odkaz: http://1stupenzsmanesovastribro.tridnistranky.cz. K nim a k dalším informacím – kontaktovat přes e-mail: klimesova@zs-manesova.cz

PRVOUKA
Poznáváme sami sebe – člověk.
Části těla – svaly str. 29 až Naše zdraví: zdraví a bezpečnost str. 39. Vše pročíst, rozumět tomu, ústně odpovídat na kontrolní otázky na jednotlivých stranách.

ČESKÝ JAZYK
Umět řady vyjmenovaných slov po s, v, z a slova, která k nim dál patří – strany 80 až 95 a obrázky se slovy v horní části stran. Umět a rozumět dvojicím v modrých rámečcích.
Napsat: 81/2,4,82/2,3,4, 83/2 (z vět vypsat jen slova, kde chybí doplnit i-í, y-ý, 84/2,4 , 87/2,4, 88/2, 89/3,4, 90/2,4 91//2 (jen nedoplněná slova),93/2, 94/3,5,6, 95/2,3.
Ústně: 80/1ab, 2abc, 82/5, 83/otázky dole, 84/5,6, 85/3abc, 86/1ab, 87/5, 88/5 zelený pokyn nad obrázkem, 91/2 odpovědi na otázky, 91/3, 93/1ab, 94/6,7,8, 95/4

MATEMATIKA
Umět přečíst a napsat správně jakékoliv trojciferné číslo. Umět trojciferná čísla přečíst a zapsat na číselné ose nebo v kartičce stovek. Vědět, kde se v daném čísle nachází řád jednotek, desítek, stovek. Umět porovnat trojciferná čísla – které je větší, menší, nebo jestli se rovnají a proč. Umět pamětně sčítat a odčítat trojciferná čísla.
Ústně: str.3-7, 10/2,3,4,11/9,10,  1218,19, celá strana 13, 14/33, 34, 16/40, 16/44,  17/47 až 52, 18/54,58, 59
Pokud jsou slovní úlohy ústně, vysvětlit, postup (proč budu sčítat, násobit, dělit, odčítat) a odpověď.
Napsat: 6/19, 10/5 až 8, 11/11 až 17, 12/20 až 23, 14/35, 37,  16/41, 18/55,56, 19/61 až 66.
Pokud jsou slovní úlohy písemně, stačí napsat příklad a odpověď.

ANGLICKÝ JAZYK
Opakovat si slovíčka a věty z probraných lekcí. Umět říci o sobě několik vět – jméno, věk, oblíbená barva, oblíbené číslo, barva očí, barva a délka vlasů, kolik mám sourozenců, jejich věk, jak se jmenují.
Pro další učivo (návaznost na 2. třídu) je pomoc:https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/ , odtud: https://zsbcupice.cz/tridni_weby/Chit_Chat_1_slovnicek_pro_dyslektiky.pdf  – k zopakování listy 2 až 9, k dalšímu učení v návaznosti na 2. třídu listy 10, 11, 12 – stačí ústně. Dále odkaz k probranému: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/_files/200000073-7fac780a76/Chit%20Chat%201%20complete.pdf – k části Unit 6, vysvětlení dalšího potom k části Unit 9. Podobný přehled je v odkazu: https://mr-teacher.webnode.cz/english/class-3/  až k lekci Unit 9.
Přehled slovíčka probraná a další (kartičky se slovíčky)
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chit_chat_1_karty.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Náměty k další práci: https://drive.google.com/drive/folders/0BwyI_tp86kaLT2FwdGRFUWlhSEk

Vše toto stačí ústně, vrátíme se k tomu potom ve škole.
Plánovaná opakovací a další práce: Učebnice i pracovní sešit str.29-39. Pokud budete zvládat, doplňte do pracovního sešitu slabě tužkou. Pokud ne, stačí si cvičně odpovědi napsat na papír. Pokud ani to ne, stačí ústně, ve škole docvičíme.