Mezinárodní kontakty a spolupráce ZŠ Stříbro, Mánesova 485

Spolupráci a kontaktům se školami v zahraničí věnujeme velkou pozornost dlouhodobě a snažíme se ji neustále zkvalitňovat a rozšiřovat.

Vzhledem k poloze města Stříbra nedaleko státní hranice se SRN sem patří samozřejmě vztahy s učiteli a žáky německých škol, které jsou opravdu dobré a sousedské, pro nás základní i v době, kdy se většina žáků chce učit angličtinu a jsme součástí Evropské unie.

Dlouhou dobu byla naší partnerskou školou Barbaraschule z Ambergu. První setkání proběhlo už v létě roku 1992, především díky iniciativě tehdejšího zástupce ředitele německé školy, pana Wolfganga Wlčka, který se ve Stříbře narodil. K pravidelnému setkávání žáků i učitelů docházelo až do roku 2004. V posledních letech však narůstaly problémy, zejména když v německé škole zůstali žáci jen do 4. ročníku. Proto se vedení obou škol dohodla na skončení spolupráce a kontakty zůstaly jen v rovině osobní mezi některými učiteli.

V roce 1996 se naše škola aktivně zapojila do práce Spolku německých a českých škol se sídlem v Altenstadtu a.d.WN. Členové našeho pedagogického sboru se pravidelně účastní mezinárodních seminářů, z nichž poslední proběhl v listopadu 2008 v Náchodě, jsou organizátory mezinárodní výtvarné soutěže na české straně, pořádají výstavy a další kulturní akce.

Dobré vztahy s Altenstadtem se projevují i při pravidelných setkáních žáků obou škol. V loňském roce byli naši žáci v Altenstadtu 1x, německé děti na návštěvě u nás také 1x.

Od roku 2007 se naplno rozběhla spolupráce s naší novou partnerskou školou, Hauptschule Neustadt a.d.WN., která se teď jmenuje Mittelschule. K pravidelným návštěvám dochází 2x-3x do roka. Velký ohlas mají vždy vánoční koncerty, které se konají střídavě v kostelech u nás i v SRN. Ve Stříbře se koncert konal v roce 2010. Do školy chodí žáci do svých 15 let věku a to je výborné pro setkávání s našimi, kteří už ve 14, 15 letech dokáží cizí řečí komunikovat. K dorozumívání slouží nejen němčina, ale i angličtina, kterou se učí také němečtí žáci.

Naše kontakty však nejsou omezeny jen na Německo. Díky internetu si žáci dopisovali a pracovali na projektu s dětmi ze školy v Reunionu, francouzském území v Indickém oceánu. Přibyla také škola z italského města Lizzano.

O spolupráci s dalšími školami v jiném projektu je zmíněno v odkazu Comenius – Partnerství škol.

Do oblasti spolupráce se zahraničím patří i účast v mezinárodním ekologickém projektu Globe. Naši žáci provádí pravidelná měření čistoty vody a ovzduší a výsledky pravidelně odesílají do centrály pro zpracování dat v USA.

O Stříbře a učitelích naší ZŠ ví určitě i pár lidí v daleké africké Ugandě. Žákyni Nakamate Anah pomáhali učitelé finančně několik let v rámci projektu „Adopce na dálku“. V listopadu 2008 ukončila „adoptivní dcera“ Nakamate Anah z afrického státu Uganda školní docházku a tím skončil pro pedagogy naší školy závazek finanční podpory. Učitelé školy v Mánesově ulici se však rozhodli, že budou podporovat jiné dítě. Stal se jím dvanáctiletý chlapec z jiného afrického státu, Zambie, jménem Clement Mpengula. Díky příspěvku bude tento chlapec moci snadněji získávat tolik potřebné vzdělání.