Projekty


Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků – Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018“


Projekt EU peníze školám

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Lepší učení díky EU na ZŠ Stříbro, Mánesova 485
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2537
Datum zahájení projektu: 1.7. 2011
Předpokládané ukončení projektu: prosinec 2013
Rozpočet projektu celkem: 1 807.782,- Kč

Klíčové aktivity:

 • čtenářská a informační gramotnost (individualizace, inovace, vzdělávání pedagogů)
 • cizí jazyky (individualizace, inovace, vzdělávání pedagogů, jazykové kurzy v zahraničí)
 • využití ICT (inovace, vzdělávání pedagogů)
 • matematika (individualizace, inovace, vzdělávání pedagogů)
 • přírodní vědy (individualizace, inovace, vzdělávání pedagogů)

Projekt Technika ve škole

Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Plzeňský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1.
Název projektu: Technika ve škole
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/01.0016
Datum zahájení projektu: 1.3. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12. 2014
Rozpočet projektu celkem: 3 633 601,66 Kč

Klíčové aktivity:

 • vytvoření webového portálu s 88 e-learningovými kurzy
 • vybudování multifunkční učebny
 • zájmový útvar žáků 1.stupně 2 hodiny týdně
 • 8 odborných exkurzí a 3 vícedenní výjezdové akce
 • 5 celodenních vzdělávacích seminářů pro pedagogy a 8 workshopů

www.moodlestribro.cz


Základní škola Stříbro, Mánesova 485, p. o. je realizátorem projektu Kurzy a dílny pro učitele a žáky

Číslo výzvy: 56
Registrační číslo: CZ. 1. 07/1.1.00/56. 2723
Název projektu: Kurzy a dílny pro učitele a žáky
Datum zahájení projektu: 1.7. 2015
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12. 2015
Rozpočet projektu celkem: 258 705,- Kč

Klíčové aktivity:

 • čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • zahraniční jazykový kurz pro učitele
 • zahraniční jazykově – poznávací pobyt pro žáky