Projekt Comenius – Partnerství škol

Tříletý projekt Creating Green Europeans skončil v květnu 2011 závěrečným setkáním učitelů a žáků v Holandsku.

V letošním školním roce, na přelomu měsíců leden a únor, se uskuteční přípravné setkání pro další projekt v polském městě Truskolasy.

Jednání se zúčastní zástupci škol z uplynulého projektu, ale i jiných, které dříve nespolupracovaly. Na schůzce bude dojednán další postup pro vypracování žádosti o grant, kterou pak podají jednotlivé školy u svých národních agentur.

O výsledku jednání a dalším postupu budeme informovat.

Výsledkem přípravné návštěvy v Truskolasech bylo vypracování žádosti o udělení grantu pro projekt.

Bohužel některé národní agentury projektu nepřály a tudíž z jeho realizace úplně sešlo.

Spolupráce škol zůstává ve školním roce 2014/2015 na dvoustranných úrovních, koordinátoři spolu komunikují a čekají na další impulz pro podání nové žádosti.