Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 | IČ: 269 89 247

 • výkonný výbor (zvolen 14.12.2015):
  pan Lukáš Novák, předseda spolku | rezignace 9.9.2020
  Mgr. Václav Peteřík, místopředseda spolku | peterik(at)zs-manesova.cz
  Mgr. Zdeňka Rottenbornová, hospodář spolku | rottenbornova(at)zs-manesova.cz

 • kontrolní komise:
  Mgr. Kašíková Pavlína
  paní Vladimíra Francová
  paní Markéta Čečková

 • Poděkování
  Rádi bychom touto cestou poděkovali dárcům finančních prostředků pro spolek, kterými jsou:

  • Farní charita Stříbro – 3.000 Kč
  • město Stříbro – 5.000 Kč
  • dary anonymních dárců z řad členů spolku – 13.200 Kč

– – – Stanovy spolku rodičů – – –