Školní jídelna ZŠ Mánesova, Stříbro

ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO

  • hotově, platbou v kanceláři ŠJ, od 15. dne v měsíci na další měsíc
  • inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny k 20. dni v měsíci za měsíc předešlý
  • inkasem z ostatních bank k 25. – 26. dni v měsíci za měsíc předešlý

Číslo účtu školní jídelny: 175686155/0300 | Telefonní kontakt: 374 622 271

Cizí strávníci:

Provoz bude zahájen 1. 9. 2020.
Příchod do jídelny bude možný pouze zadním schodištěm ze dvora školy.
Před vstupem do jídelny si strávníci nazují jednorázové návleky na obuv a použijí desinfekci na ruce.
Doba výdeje oběda bude vymezena výhradně v době od 11.00 do 11.30 hodin.

Od 1.1.2020 došlo k navýšení cen obědů:

  • žáci ve věku 6-10 let – 25 Kč (původní cena 24 Kč)
  • žáci ve věku 11-14 let – 27 Kč (původní cena 26 Kč)
  • žáci ve věku 15-18 let – 31 Kč (původní cena 29 Kč)
  • zaměstnanci – 26 Kč (původní cena 24 Kč)
  • důchodci (bývalí zaměstnanci) – 31 Kč (původní cena 29 Kč)
  • cizí strávníci – 58 Kč (původní cena 53 Kč)
Jídelní lístek najdete na stránce www.strava.cz a my jej zde používáme: