Základní informace

Naše škola se nachází v blízkosti historického náměstí města Stříbr, které se nalézá v západních Čechách (Plzeňský kraj) asi 30 km západně od města Plzně nad údolím řeky Mže.

Škola je umístěna ve staré budově, jejíž první části byly postaveny už na konci 19. století a už od počátku sloužily vzdělávacím účelům, byla tu církevní škola. V současné době je budova majetkem Města Stříbra a patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře.

Charakteristika školy:

Název školy:  Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
Úplná adresa: 349 01 Stříbro, Mánesova ulice 485
Právní forma: příspěvková organizace
Tel./Fax: škola: +420 374 622 406 , jídelna: +420 374 622 271
ID datové schránky: frimssq
E-mail: zs-manesova@iol.cz
IZO ředitelství: 600073882
IČ: 70937605
Číslo účtu: 173869265/0300
Ředitel školy: Mgr. Václav Peteřík
Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro (www.mustribro.cz)
Poslední zařazení do sítě škol: č. j. 173/97 ze dne 13.8. 1997 s účinností od 1.9.1997
Typ školy: úplná základní škola

Seznam pracovišť dle zápisu do rejstříku škol

Hlavní budova, ředitelství
Adresa: Mánesova 485, 349 01 Stříbro

Základní škola
Adresa: Mánesova 485, 349 01 Stříbro | Počet tříd: 18 | Počet žáků: 550

Jídelna základní školy
Adresa: Mánesova 485, 349 01 Stříbro | Počet žáků: 550

Školní družina ZŠ
Adresa: Mánesova 485, 349 01 Stříbro | Počet tříd: 4 | Počet žáků: 115

Sazebník plateb za administrativní úkony

Duplikát žákovské knížky ….. 40 Kč
Druhopis vysvědčení ………. 50 Kč