Materiálně technické zajištěštění ZŠ Mánesova, Stříbro

Škola sídlí v centru města v historické budově z konce 19. století. Zázemí školy tvoří 26 učeben včetně odborných, které jsou speciálně vybaveny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, cizích jazyků, informatiky, dílen a hudební výchovy. Dílna byla vybavena novými pracovními stoly a nářadím. Ve všech učebnách jsou dataprojektory a připojení k internetu. V pěti učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule. Při výuce mohou učitelé využívat školní notebooky a široké spektrum výukových programů. Ve škole jsou i dvě zmodernizované tělocvičny. Učebna výtvarné výchovy slouží zároveň jako výstavní síň a keramická dílna s vypalovací pecí. Modernizací prošla také školní kuchyně včetně nového vybavení. Prostředí školní jídelny se díky novému nábytku, novým radiátorům a nové podlahové krytině výrazně zútulnilo. Třídy jsou vybavovány moderním nábytkem, postupně se vyměňuje podlahová krytina ve třídách a na chodbách, rekonstrukcí prošly také toalety. Součástí školy je také školní pozemek a nově vybudovaná učebna v přírodě. Škola má k dispozici rovněž dvě venkovní školní hřiště. Díky rekonstrukci fasády vynikla krása budovy, která je přirozenou dominantou této části města.