Fenologická měření

Budeme pozorovat změny v přírodě během ročních období, které závisí na místních podmínkách a i na skutečném počasí během roku. Vybrali jsme místo nedaleko školy v údolí řeky Mže, která městem protéká a je pro město a jeho okolí dominantou. Lokalita je určena souřadnicemi 49,7 stupňů severní šířky a 13 stupňů západní délky. Místo je v nadmořské výšce 355 metrů.

Fenologická pozorování budeme provádět v průměru 2x týdně, v závislosti na rychlosti očekávaných změn (opad listů, rašení pupenů). S tím související meteorologická měření budeme provádět v naší školní stanici každý pracovní den.

Hydrologická měření na řece Mži budou prováděna 1x týdně.

Během dvou dalších let se budeme zabývat těmito činnostmi:
 1. Celkový popis určitého místa v našem městě
  • pravidelné(1x za měsíc) pozorování přírody tohoto místa¨v průběhu jednoho roku (čtyři roční období)
  • výměna výsledků pozorování s partnerskými školami
  • prezentace všech výsledků v každé škole na konci roku
 2. Energie a recyklace
  • shromažďování informací o energiích, používaných v domácnostech, a o jejich cenách
  • zjišťování možností, jak šetřit energii
  • shromažďování informací o recyklování jako způsobu šetření přírodních zdrojů
místo pozorování – celkový pohled
označení listů – září 2009
říjen 2009
začátek pozorování – září 2009