Seznam pedagogů a pracovníků ZŠ Mánesova, Stříbro

Vedení školy:

TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ E-MAILOVÁ ADRESA
Artimová Monika asistent ped.
Mgr. Barnášová Zdenka 9.A učitel II.st., výchovný poradce barnasova@zs-manesova.cz
Mgr. Benediktová Pavlína 1.B učitel I.st. benediktova@zs-manesova.cz
Burianová Marie asistent ped., vychovatel burianova@zs-manesova.cz
Bubová Lenka třídní učitelka v přípravné třídě
Čečková Markéta učitel I.st. ceckova@zs-manesova.cz
Mgr. Červená Blanka 3.B učitel I.st. cervena@zs-manesova.cz
Mgr. Dedek Václav 8.B učitel II.st. dedek@zs-manesova.cz
Mgr. Deredimosová Alena učitel II.st. deredimosova@zs-manesova.cz
Ďurová Marie asistent ped.
Mgr. Erbesová Michaela zástupce řed., učitel I.st., učitel II.st. erbesova@zs-manesova.cz
Mgr. Fikrle Miroslav ředitel, učitel II.st. fikrle@zs-manesova.cz
Mgr. Fleissigová Michaela 6.B učitel II.st.
Mgr. Florusová Eva 1.A učitel I.st. florusova@zs-manesova.cz
Mgr. Fraňková Ludmila 3.A učitel I.st. frankova@zs-manesova.cz
Ing. Havlík Petr učitel II.st. havlik@zs-manesova.cz
Mgr. Kadlecová Alena 7.A učitel II.st. kadlecova@zs-manesova.cz
Mgr. Kalistová Hana 2.A učitel I.st. kalistova@zs-manesova.cz
Mgr. Kastlová Klára 6.A učitel II.st. kastlova@zs-manesova.cz
Mgr. Kašíková Pavlína 2.B učitel I.st. kasikova@zs-manesova.cz
Mgr. Klimešová Hana 4. učitel I.st. klimesova@zs-manesova.cz
Mgr. Kubincová Dominika 5.B učitel I.st. kubincova@zs-manesova.cz
Lacinová Helena asistent ped. lacinova@zs-manesova.cz
Bc. Lacman Minaříková Monika vychovatel, učitel I.st. m.minarikova@zs-manesova.cz
Mgr. Lopušanová Jana 5.A učitel I.st. lopusanova@zs-manesova.cz
Mgr. Matějková Alena školní psycholog matejkova@zs-manesova.cz
Bc. Minaříková Jana vychovatel, učitel I.st. j.minarikova@zs-manesova.cz
Ing. Mirvaldová Jana učitel II.st. mirvaldova@zs-manesova.cz
Mgr. Peteřík Václav učitel II.st. peterik@zs-manesova.cz
Mgr. Peteříková Jana 8.A učitel II.st. lorencova@zs-manesova.cz
Polášková Monika asistent ped.
Mgr. Rottenbornová Zdeňka 7.A učitel II.st. rottenbornova@zs-manesova.cz
Stachová Pavla asistent ped. v příp. třídě
RNDr. Strankmüllerová Lenka 9.B učitel II.st. strankmullerova@zs-manesova.cz
Mgr. Sýkorová Kristýna učitel II.st.
Trávníčková Lucie asistent ped.
Mgr. Trnková Vladimíra učitel II.st.
Bc. Vavřičková Pavla, DiS. asistent ped.
Zíková Miroslava asistent ped.

Školní družina:
Burianová Marie – burianova@zs-manesova.cz
Minaříková Janaj.minarikova@zs-manesova.cz

Ostatní:
Jitka Pitoňáková, DiS. – hospodář – pitonakova@zs-manesova.cz
Jaroslav Kotek – školník – kotek@zs-manesova.cz
Milan Šavel – správce ICT
Jana Zitová – vedoucí ŠJ – zitova@zs-manesova.cz