PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ZŠ STŘÍBRO, MÁNESOVA 485 ve školním roce 2020/2021

V letošním školním roce 2020/2021 jsme v naší škole opět otevřeli přípravnou třídu. Již čtvrtým rokem tímto reagujeme na velký zájem rodičů, ale také na kladné zkušenosti z předchozích let s přípravou dětí s odkladem povinné školní docházky. Přípravnou třídu mohou též navštěvovat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (§ 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 [školský zákon]).

Nabízíme především individuální přístup vyučujícího a pestrou skladbu aktivit, které umožňují všestranný rozvoj dítěte a jeho postupnou adaptaci na školní prostředí.

Přípravnou třídu v současné době navštěvuje 14 žáků, což je oproti běžné třídě v MŠ výhodou, neboť máme větší prostor k individuální práci s každým žákem. Velkým kladem je také přítomnost asistentky pedagoga, která dětem pomáhá během celého dopoledního programu. Vzdělávání v přípravné třídě je jednou z možností povinného předškolního vzdělávání, je bezplatné a nezapočítává se do povinné školní docházky.

Přípravná třída je nedílnou součástí školy, děti se mohou účastnit všech společenských, kulturních a sportovních akcí, exkurzí a výletů, které škola pořádá.

Třída je umístěna ve dvou propojených místnostech upravených na hernu a učebnu. Její výzdoba a vybavení je zvoleno tak, aby se zde děti cítily dobře. Samozřejmostí je také možnost trávení času ve školní družině, která má provozní dobu od 6:00 do 16:00 hodin. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Během celého dopoledne je zajištěn pitný režim.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu, který je založen na principech předškolního vzdělávání a je zaměřen na rozvoj a zdokonalení komunikačních dovedností a matematických představ, k tréninku pozornosti, ke zlepšení jemné i hrubé motoriky a obohacení slovní zásoby. Součástí přípravy je také estetická a pohybová výchova a základy angličtiny, se kterou se děti seznamují formou hry.

Na základě zkušeností nejen rodičů našich žáčků, ale i pedagogů 1. tříd je přechod dítěte z přípravné třídy do běžné třídy mnohem snazší. Děti se následně lépe a rychleji adaptují na školní prostředí.