Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče dětí předškoláků,

i v současné podivné době zůstávají v platnosti některé zákonitosti. Jednou z nich je také zápis dětí do 1. tříd základní školy. Protože platí, že rodiče mají právo volby školy, bývalo dobrým zvykem přijít se do školy podívat a usnadnit si rozhodnutí. To nyní, bohužel, možné není a proto jsem se rozhodl naši školu více přiblížit.

V současné době evidujeme zhruba 380 dětí v 1 přípravné třídě a 17 třídách základní školy. Kromě 4. ročníku jsou vždy 2 paralelní třídy. Přejeme si, aby i příští  1. ročník měl 2 třídy a máme tedy předběžně domluveno, že I. A bude vyučovat   Mgr. Hana Kalistová a I. B Mgr. Pavlína Kašíková.

Naše škola sídlí v historické budově, ale rád bych zmínil i některé přednosti, které z vnějšku nejsou patrné.

   • Stabilizovaný, kvalifikovaný pedagogický sbor
   • Menší počet žáků ve třídách, umožní individuální přístup
   • Působení školního psychologa
   • Vybavenost kmenových tříd a odborných učeben moderními ICT pomůckami
   • Zvládnutí distanční výuky
   • Řada odborných učeben (multimediální s jazykovou laboratoří, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudebna, výtvarná dílna s keramickou pecí a kruhem, venkovní s pergolou)
   • Dvě tělocvičny a dvě venkovní hřiště
   • Modernizovaná školní jídelna, výběr ze 2 jídel od 4. třídy
   • Zapojení žáků do většiny vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží
   • Pořádání mimoškolních akcí – exkurze, akce s partnerskými školami, pasování na čtenáře žáků 1. tříd, GO kurzy pro 6. třídy, lyžařský kurz pro 7. třídy, slavnostní předávání vysvědčení na radnici žákům 9. tříd
   • Zájmové kroužky – pěvecký, keramický, anglický
   • Projekty – Dopravní výchova, Masopust, Velikonoce, Den školy
   • Zapojení do projektů „Ovoce a mléko do škol“, „Obědy pro děti“

Vážení rodiče, děkuji, že jste věnovali pozornost předcházejícím informacím a věřím, že bude možné, abyste se o něčem mohli osobně přesvědčit snad už v červnu při informační schůzce, nebo později při zahájení školní docházky Vašich dětí u nás. Už nyní alespoň malá prezentace fotografií níže.

Prezentace ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA

S přáním pevného zdraví a vydatné trpělivosti

Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Pozor změna!!!

Zpracováno na základě „Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“.

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2020 (registrační číslo Vám sdělíme telefonicky nebo emailem)

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Co musíte doložit:

 1. Informovaný souhlas se zpracováním osobních dat
 2. ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2020/2021
 3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – pro zápis do 1. tříd
 4. Kopii rodného listu (stačí prostá kopie bez ověření)
 5. Kopii občanského průkazu (stačí prostá kopie bez ověření)

Vyberte jednu z možností zápisu:

 1. Datovou schránkou – ID tdatové schránky je frimssq
 2. E-mail s elektronickým podpisem
 3. E-mail bez elektronického podpisu – nutnost podpisu žádosti do 5 dnů
 4. Poštou
 5. Do schránky na budově školy
 6. Osobně ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2020- zadejte termín do systému „Reservando“ na adrese https://zs-manesova.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-04
  nebo pomocí QR kódu
 7. Osobně po telefonické dohodě

Přílohy: Žádost o odklad | Odklad povinné školní docházky 2020 2021

Den školy – 19 ročník – 23.6.2018 | České století aneb veselice v republice

takový byl námět letošního, 19. Dne školy ZŠ Mánesova 485, který se konal v sobotu 23.června 2018.

Učitelé a žáci si připravili příspěvky do kulturního programu, který měl za cíl jednak diváky pobavit a také nějak připomenout, že letos budeme slavit 100. výročí svobodného novodobého státu.

Navzdory nepřízni počasí a teplotě, odpovídající spíše době předvánoční, přišlo velké množství rodičů a dalších osob.

Vylepšit náladu jim kromě programu mohl také teplý nápoj a sladkosti ve školní kavárně, letos opět bohatě zásobené díky maminkám 24 žáků školy, kterým velice děkujeme a jmenný seznam jejich dětí přikládáme.

Za pedagogický sbor Václav Peteřík

Sladký příspěvek rodičů dítěte: Badawy O. | Brabcová K. | Tesárek J. | Pošvicová K. a A. | Svobodová E. | Artimová A. | Křížová P. | Frantová N. | Hánová N. | Pulkevič M. | Capouchová T. a Z. | Žůrek J. | Loukota L. | Petřina D. | Tvrdý P. | Lorencová J. | Trávníček J. | Loukotová T. | Šafránek J. | Šafránková E. | Hála M. | Šnajdrová K. | Kudlík J. | Braunová E.