Vyhodnocení dotazníku pro rodiče z května 2018

Vážení rodiče
cílem tohoto dotazníku bylo získat přehled o názorech Vás, rodičů, na naší školu. Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají anonymní charakter. Děkuji Vám za pochopení a laskavé vyplnění.

Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy

Výsledky dotazníku (soubor PDF)