Žádost o Ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Prosíme o následující postup:

Na mailovou adresu  zs-manesova@iol.cz  nebo peterik@zs-manesova.cz napište příjmení, jméno, rodné číslo žáka.

Škola údaje dopíše do formuláře, který naskenovaný pošle zpět.
Výjimečně lze domluvit i jiný způsob na tel. čísle 723 363 435.