Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče dětí předškoláků,

i v současné podivné době zůstávají v platnosti některé zákonitosti. Jednou z nich je také zápis dětí do 1. tříd základní školy. Protože platí, že rodiče mají právo volby školy, bývalo dobrým zvykem přijít se do školy podívat a usnadnit si rozhodnutí. To nyní, bohužel, možné není a proto jsem se rozhodl naši školu více přiblížit.

V současné době evidujeme zhruba 380 dětí v 1 přípravné třídě a 17 třídách základní školy. Kromě 4. ročníku jsou vždy 2 paralelní třídy. Přejeme si, aby i příští  1. ročník měl 2 třídy a máme tedy předběžně domluveno, že I. A bude vyučovat   Mgr. Hana Kalistová a I. B Mgr. Pavlína Kašíková.

Naše škola sídlí v historické budově, ale rád bych zmínil i některé přednosti, které z vnějšku nejsou patrné.

   • Stabilizovaný, kvalifikovaný pedagogický sbor
   • Menší počet žáků ve třídách, umožní individuální přístup
   • Působení školního psychologa
   • Vybavenost kmenových tříd a odborných učeben moderními ICT pomůckami
   • Zvládnutí distanční výuky
   • Řada odborných učeben (multimediální s jazykovou laboratoří, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudebna, výtvarná dílna s keramickou pecí a kruhem, venkovní s pergolou)
   • Dvě tělocvičny a dvě venkovní hřiště
   • Modernizovaná školní jídelna, výběr ze 2 jídel od 4. třídy
   • Zapojení žáků do většiny vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží
   • Pořádání mimoškolních akcí – exkurze, akce s partnerskými školami, pasování na čtenáře žáků 1. tříd, GO kurzy pro 6. třídy, lyžařský kurz pro 7. třídy, slavnostní předávání vysvědčení na radnici žákům 9. tříd
   • Zájmové kroužky – pěvecký, keramický, anglický
   • Projekty – Dopravní výchova, Masopust, Velikonoce, Den školy
   • Zapojení do projektů „Ovoce a mléko do škol“, „Obědy pro děti“

Vážení rodiče, děkuji, že jste věnovali pozornost předcházejícím informacím a věřím, že bude možné, abyste se o něčem mohli osobně přesvědčit snad už v červnu při informační schůzce, nebo později při zahájení školní docházky Vašich dětí u nás. Už nyní alespoň malá prezentace fotografií níže.

Prezentace ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA

S přáním pevného zdraví a vydatné trpělivosti

Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy