Kdo si hraje, nezlobí !

Kdo by si nerad hrál, navíc, pokud si sám deskovou hru udělá, například jako naši žáci           6. ročníků, kteří  si v hodinách pracovních činností vyrobili hrací figurky i šachovnice .       Pak už stačí málo a o přestávkách  se třída změní  v  turnaj dámy.

 

Velké rojení čertů a andělů

              

Každoročně je dětmi, malými i těmi většími, napjatě očekáván 5. prosinec. Nastává totiž velké rojení  velkých i malých čertů a andělů, kteří doprovázejí Mikuláše po třídách školy.    Je při  tom spousta legrace, hluku a zvonění, nějaký nepořádek po čertech, jen slzičky tu neuvidíte.  Kdo nechce čerty vidět ani potkat, může se schovat do klidné,,tajné“ místnosti. Této události předcházejí vždy přípravy a výzdoba školy. Podívejte se, jak se nám to letos povedlo ! Jsme malí, ale šikovní !

 

Projekt Život? Otázka stylu!

Projekt , kterého  se  ve dnech  13. – 17. 11. 2017 zúčastnilo 20 vybraných žáků  a žákyň  stříbrské  ZŠ Mánesova  a 24 žáků bavorské partnerské školy Mittelschule  Neustadt /WN, byl vypracován  a zrealizován plzeňským spolkem KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  cíl EÚS 2014 -2020, Česko-německého fondu budoucnosti  a ,,Kinder-und Jugendsprogramm des Bundes (KJP)“.
Tým mladých dobrovolníků pod vedením Ing. Magdy Hrubé dvojjazyčně,  vizuálně a prakticky seznamoval  žáky  s  problematikou zdravého životního stylu. Cíle projektu  byly  zpracovány  do  pěti dnů a měly pomoci žákům zorientovat se  v možnostech  stravování , ekologie  a etického  spotřebitelského  chování, aby se dokázali  odpovědně  rozhodovat  například  o  tom,  jaké  potraviny  budou kupovat.
Celý projekt  začal  v české obci Rybník, kde se žáci setkali, začali ve smíšených skupinách dvojjazyčně komunikovat a pracovat na zvolených projektech, a skončil  v německém  Waldmünchenu. Zde v  původním  hradu  z  11. století, který  byl  přestavěn na studentskou ubytovnu a  vzdělávací  centrum, se  pak  uskutečnil  např. seminář  na  téma  ,, Kolik  cukru  je  ukryto  v základních  potravinách?“. Na  účastníky  čekala také kuchařská  show  ,, The Taste“. Pod vedením  zkušené  kuchařky připravovali žáci palačinky a smoothie.  Mezi  jednotlivými  semináři  si  žáci  zahráli  různé  hry  nebo se učili jednoduchou  slovní  zásobu  obou  jazyků.  Dobrodružný  večerní  výlet s pochodněmi  kolem  jezírka  Perlsee   byl pak  příjemnou  odměnou pro  skupinu  44 žáků  a 3 učitelů  za  čtyřdenní  práci.
Prezentace  skupinových projektů  v pátek dopoledne ukončila pětidenní  mezinárodní akci.    Po společném obědě a srdečném, ale i smutném  loučení , se  obě  skupiny  rozjely do svých  domovů.

Mgr. Eva Hajšman Absolonová
Mgr. Zdenka Barnášová

Rybník

Tematická exkurze do ZOO

Koncem září se žáci 8. ročníku vypravili do plzeňské ZOO na tematickou exkurzi zaměřenou na savce. Kromě pozorování zvířat a plnění úkolů si i díky pěknému počasí všichni celé dopoledne užili. Autorkou krásných fotografií zvířat ( a nejen jich ) je Klárka Balounová.

Hudební pořad v kině

17.října se žáci I. i II. stupně naší školy zúčastnili hudebního pořadu zaměřeného na populární hudbu. Tentokrát se žáci v komentovaném pořadu dozvěděli , jak vznikl pop, blues, soul, reagge, rap, hip hop a kdo byli jejich zakladatelé a nejznámější interpreti.