Projekt Život? Otázka stylu!

Projekt , kterého  se  ve dnech  13. – 17. 11. 2017 zúčastnilo 20 vybraných žáků  a žákyň  stříbrské  ZŠ Mánesova  a 24 žáků bavorské partnerské školy Mittelschule  Neustadt /WN, byl vypracován  a zrealizován plzeňským spolkem KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  cíl EÚS 2014 -2020, Česko-německého fondu budoucnosti  a ,,Kinder-und Jugendsprogramm des Bundes (KJP)“.
Tým mladých dobrovolníků pod vedením Ing. Magdy Hrubé dvojjazyčně,  vizuálně a prakticky seznamoval  žáky  s  problematikou zdravého životního stylu. Cíle projektu  byly  zpracovány  do  pěti dnů a měly pomoci žákům zorientovat se  v možnostech  stravování , ekologie  a etického  spotřebitelského  chování, aby se dokázali  odpovědně  rozhodovat  například  o  tom,  jaké  potraviny  budou kupovat.
Celý projekt  začal  v české obci Rybník, kde se žáci setkali, začali ve smíšených skupinách dvojjazyčně komunikovat a pracovat na zvolených projektech, a skončil  v německém  Waldmünchenu. Zde v  původním  hradu  z  11. století, který  byl  přestavěn na studentskou ubytovnu a  vzdělávací  centrum, se  pak  uskutečnil  např. seminář  na  téma  ,, Kolik  cukru  je  ukryto  v základních  potravinách?“. Na  účastníky  čekala také kuchařská  show  ,, The Taste“. Pod vedením  zkušené  kuchařky připravovali žáci palačinky a smoothie.  Mezi  jednotlivými  semináři  si  žáci  zahráli  různé  hry  nebo se učili jednoduchou  slovní  zásobu  obou  jazyků.  Dobrodružný  večerní  výlet s pochodněmi  kolem  jezírka  Perlsee   byl pak  příjemnou  odměnou pro  skupinu  44 žáků  a 3 učitelů  za  čtyřdenní  práci.
Prezentace  skupinových projektů  v pátek dopoledne ukončila pětidenní  mezinárodní akci.    Po společném obědě a srdečném, ale i smutném  loučení , se  obě  skupiny  rozjely do svých  domovů.

Mgr. Eva Hajšman Absolonová
Mgr. Zdenka Barnášová

Rybník