Volby členů školské rady pro období 2018 – 2020

V souladu s ustanovením § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem schváleným usnesením Rady města Stříbra č. 48/II/13 ze dne 16.5.2005 oznamuji  vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. pro období 2018 – 2020.

Volby proběhnou dne 22.11.2017 v ZŠ Stříbro, Mánesova 485. Kandidáti z řad zákonných zástupců mohou být navrhováni e-mailem na adresu zs-manesova@iol.cz, nebo poštou na adresu Mánesova 485, 349 01 Stříbro s uvedením jména, příjmení a bydliště navrhovaného kandidáta a podpisem navrhovatele do 3.11.2017.

Ve Stříbře dne 20.10.2017
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy