Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

První lednové pondělí se ve Stříbře uskutečnila každoroční Tříkrálová sbírka. Žáci ZŠ Mánesova vyrazili 7. ledna do ulic v doprovodu zaměstnanců Farní charity Stříbro a dobrovolníků, aby, přestrojení za krále Kašpara, Melichara a Baltazara, pomohli vybrat příspěvky, které podpoří různé charitativní projekty.

Tříkráloví koledníci, kteří se ráno se zapečetěnými kasičkami rozešli po celém městě, se krátce po poledni znovu shledali ve velkém sále stříbrské radnice, kde je přijal starosta města Ing. Václav Votava. Pan starosta dobrovolníky ocenil za to, že se na dobročinné akci podíleli a vyjádřil potěšení, že se město Stříbro do sbírky pravidelně zapojuje.

Úspěch Tříkrálové sbírky – největší dobrovolnické akce v České republice – závisí na ochotě a spolupráci nás všech. Proto bych chtěl za ZŠ Mánesova vyjádřit poděkování 51 koledníkům a jejich rodičům, pracovníkům Farní Charity Stříbro a dobrovolníkům, a především všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli.

Mgr. Miroslav Fikrle