Kandidáti na členy Školské rady

pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. na období 2018 – 2020 pro volby dne  22.11.2017

Kandidáti na zástupce pedagogických pracovníků:
  • Mgr. Alena Deredimosová
  • Mgr. Michaela Erbesová
Kandidáti na zástupce nezletilých žáků:
  • Pan Václav Milt
  • Pan Petr Čečil