Vzdělávací dny – nabídka akcí

Termín

Název akce

Určeno

pro žáky

Rámcová náplň

Lektor

6. 8. 2020

Sportovec

2.- 7. tř.

Stříbro a okolí z pohledu geografie

Oběd

Bowling, plážový volejbal

Jana Peteříková

lorencovajana@seznam.cz

10.-11. 8. 2020

Výtvarník I

1.- 5.tř.

1. den

Práce s knihou, čtení s porozuměním

Pracovní listy – příroda v okolí Stříbra

Oběd

Vycházka do přírody, kresba, malba

2. den

Praktické slovní úlohy z matematiky

Oběd

Zájezd busem do „Svíčkárny“ Plzeň

Jana Minaříková

minar.jana@seznam.cz

 

10.-11.8.

2020

Výtvarník II

6.- 9.tř.

1. den

Práce s odbornou literaturou

Prezentace výtvarných technik

Oběd

Vycházka do přírody, kresba, malba

2. den

Pracovní listy – příroda v okolí Stříbra

Oběd

Zájezd busem do „Svíčkárny“ Plzeň

Monika Lacman Minaříková

monik.mo@seznam.cz

 

13. 8. 2020

Poutník po Zlaté cestě

6.- 9.tř.

Čtení a beseda o historii města Stříbra

(v němčině s překladem do češtiny)

Oběd

Vycházka do Kladrub, zpět autobusem

Václav Peteřík

peterik@zs-manesova.cz

Rainer Christoph

18. 8. 2020

Umělec

5–8.tř.

Pracovní listy „Zábavná čeština“ Teorie sítotisku – práce s textem

Oběd

Praktická část – procházka po kulturních památkách města Stříbra

Práce technikou sítotisk

Vladimíra Trnková (Krampolová) krampolova.vladimira@seznam.cz

24. 8.

2020

Zoolog

5.-8.tř.

Čtení a beseda o historii ZOO Plzeň Oběd

Exkurze do ZOO Plzeň

Lenka Strankmüllerová strankmullerova.lenka@seznam.cz Zdenka Barnášová