Masopust na 1. stupni ZŠ Mánesova

     V úterý 5. 3. 2019 na ZŠ Mánesova vyvrcholily přípravy na oslavy Masopustu. Žáci přípravné třídy a prvního stupně si společně se svými třídními učitelkami a asistentkami přichystali masopustní masky. Třídy v masopustních kostýmech se nejdříve shromáždily na školním dvoře, kde byly přivítány ředitelem školy. Potom se celý průvod vydal směrem k  náměstí. Středem města bylo slyšet jásot, masopustní pokřik a hudební doprovod. Třídy se potom rozdělily na dvě skupiny, které šly pozdravit děti ve stříbrských mateřských školách. Jeden proud zamířil na MŠ Přístavní a druhý na MŠ Soběslavova. Zde žáci přípravné třídy a prvního stupně ZŠ Mánesova pozdravili děti, paní učitelky a paní asistentky z mateřských škol. Za zvuku hudby a známých písniček si mohli všichni zazpívat a zatančit. Po předání drobných dárků se potom první stupeň ZŠ Mánesova s osazenstvem mateřských škol rozloučil a vydal se na cestu zpět do školy.

     Základní škola Mánesova tak pomohla obyvatelům a návštěvníkům Stříbra připomenout oslavy masopustu i samotné masopustní úterý.