Vánoční andělská soutěž na ZŠ Mánesova

I v letošním školním roce se na ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky Jany Lopušanové uskutečnila tradiční Vánoční soutěž pro žáky a žákyně přípravné třídy a prvního stupně. Tentokrát bylo téma Anděl. Do velmi nápadité andělské soutěže bylo vyrobeno celkem 81 andělů. Na část z nich se může široká veřejnost podívat do altánu vedle stříbrské radnice a zbytek andělů zdobí školní jídelnu naší základní školy.

A jak celkově soutěž dopadla? Cenami za první až třetí místo se mohou těšit tito žáci a žákyně:

1. místo: Agáta Matějková, III. A, Eva Bukovjanová, I. B

2. místo: Tomáš Florus, III. B, Jiří Buba III. B

3. místo: Johanka Stachová I. B, Tadeáš Vácha, III. A

Za svou účast v letošní andělské soutěži byly zároveň také odměněny všechny soutěžící děti.

 

Přijmeme kvalifikovaného pedagoga

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, p. o. přijme od 1. 9. 2021 kvalifikovaného pedagoga, učitele 2. stupně, s aprobací matematika, fyzika, informatika. Nástup možný v měsíci srpnu 2021.

Informace na tel. čísle: 374 622 406, e-mail: peterik@zs-manesova.cz.

Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče dětí předškoláků,

i v současné podivné době zůstávají v platnosti některé zákonitosti. Jednou z nich je také zápis dětí do 1. tříd základní školy. Protože platí, že rodiče mají právo volby školy, bývalo dobrým zvykem přijít se do školy podívat a usnadnit si rozhodnutí. To nyní, bohužel, možné není a proto jsem se rozhodl naši školu více přiblížit.

V současné době evidujeme zhruba 380 dětí v 1 přípravné třídě a 17 třídách základní školy. Kromě 4. ročníku jsou vždy 2 paralelní třídy. Přejeme si, aby i příští  1. ročník měl 2 třídy a máme tedy předběžně domluveno, že I. A bude vyučovat   Mgr. Hana Kalistová a I. B Mgr. Pavlína Kašíková.

Naše škola sídlí v historické budově, ale rád bych zmínil i některé přednosti, které z vnějšku nejsou patrné.

   • Stabilizovaný, kvalifikovaný pedagogický sbor
   • Menší počet žáků ve třídách, umožní individuální přístup
   • Působení školního psychologa
   • Vybavenost kmenových tříd a odborných učeben moderními ICT pomůckami
   • Zvládnutí distanční výuky
   • Řada odborných učeben (multimediální s jazykovou laboratoří, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudebna, výtvarná dílna s keramickou pecí a kruhem, venkovní s pergolou)
   • Dvě tělocvičny a dvě venkovní hřiště
   • Modernizovaná školní jídelna, výběr ze 2 jídel od 4. třídy
   • Zapojení žáků do většiny vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží
   • Pořádání mimoškolních akcí – exkurze, akce s partnerskými školami, pasování na čtenáře žáků 1. tříd, GO kurzy pro 6. třídy, lyžařský kurz pro 7. třídy, slavnostní předávání vysvědčení na radnici žákům 9. tříd
   • Zájmové kroužky – pěvecký, keramický, anglický
   • Projekty – Dopravní výchova, Masopust, Velikonoce, Den školy
   • Zapojení do projektů „Ovoce a mléko do škol“, „Obědy pro děti“

Vážení rodiče, děkuji, že jste věnovali pozornost předcházejícím informacím a věřím, že bude možné, abyste se o něčem mohli osobně přesvědčit snad už v červnu při informační schůzce, nebo později při zahájení školní docházky Vašich dětí u nás. Už nyní alespoň malá prezentace fotografií níže.

Prezentace ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA

S přáním pevného zdraví a vydatné trpělivosti

Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy

Základní principy distanční výuky

 1. Každý vyučující zodpovídá za výuku v předmětu a třídě, kde vyučuje.
 2. Výuka probíhá na platformě Microsoft Teams on-line (synchronně v omezeném rozsahu s přihlédnutí k věku žáků a zdatnosti obou stran nebo asynchronně), ve výjimečných případech e-mailem nebo off-line tištěnými učebními materiály.
 3. Výuku vykonávají učitelé ve škole (kmenové třídy, odborné učebny, kabinety), ve výjimečných případech po domluvě na jiném místě.
 4. Prioritami jsou předměty Český jazyk, Matematika, Cizí jazyky. Menší důraz je na tzv. naukové předměty. Upozaděny jsou „výchovy“, zde  doporučeno zejména zaměření na aktivity manuální.
 5. Učitelé upřednostňují formativní hodnocení žáků.

Mgr. Václav Peteřík                          Ve Stříbře dne 14. 10. 2020
ředitel školy

Oznámení rodičům žáků

Od 14. 10. 2020 začíná z rozhodnutí vlády na všech základních školách povinné distanční vzdělávání. Od zítra 14. 10. mají všichni žáci odhlášený oběd. Od 15. 10. do 23. 10. mohou žáci na oběd přijít (nebo si pro oběd přijít) předním vchodem školy od 11:00 do 11:30. Podmínkou je přihlášení obědů u vedoucí ŠJ.

O prázdninách 26. – 30. 10. se nevaří.

Další informace získáte od třídních učitelů (např. prostřednictvím e-mailu) a aktuální informace sledujte také na webové stránce školy.