Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 22.6.2021)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro Mánesova 485
konané dne 22. 6. 2021

Přítomni: p. Záhoř, p. Herbst, p. Milt, p. Čečil, pí. Erbesová
Hosté: p. Peteřík
Omluveni: pí. Deredimosová

Program:

  1. Seznámení s výsledky voleb do Školské rady ze zástupců rodičů a pedagogů. Protokol o volbách bude uložen v dokumentech školy.
  2. Rozloučení s odcházejícími členy rady p. Čečilem, pí. Deredimosovou, pí. Erbesovou a s p. ředitelem Peteříkem.
  3. Příští zasedání Školské rady ve šk. roce 2021/22 proběhne již v novém složení ŠR.

Ve Stříbře dne 25. 6. 2021
Zapsala: Michaela Erbesová / Václav Milt, předseda ŠR