Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 10.2.2020)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 10.2.2020

Přítomni: p. Milt, p. Herbst, p. Čečil, pí Erbesová, pí Deredimosová, pí Robotková
Hosté: p. Peteřík

Program:

  1. Přivítání nového člena Školské rady ze strany zřizovatele, pí. Martiny Robotkové.
  2. Projednán požadavek zavedení zkušebního provozu elektronické žákovské knížky v letošním školním roce.
  3. Pan ředitel V. Peteřík informoval Školskou radu o dočasném zřízení parkoviště pro potřeby MÚ v prostorách školy, před budovou bývalé kotelny.

a) Školská rada jednomyslně odsouhlasila, že si nepřeje zřízení parkoviště v prostorách školy z důvodu navýšení hustoty silničního provozu v nejbližším okolí školy s tím, že školní prostory a pozemky mají sloužit potřebám školy a výchovně – vzdělávacím cílům školy. Školská rada navrhuje využít tyto prostory v rámci výchovně – vzdělávacího procesu.
b) Jako přílohu přikládáme výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi žáky školy v rámci projektu CITYWALK.

  1. Pan ředitel pozval zástupce Školské rady na některé plánované akce školy:

a) Masopustní průvod městem (25. 2. 2020).
b) Akce MAS Český západ – „Otevřená výuka“ (březen 2020).
c) Akce MAS Český západ – promítání tematických filmů ve škole pro žáky i rodiče (březen).
d) Vernisáž výstavy „Stříbrská lampa“ (21. 5. 2020)
e) „Letní slavnost“ ve škole (sobota 20. 6. 2020)
f) Vyhlášení výsledků celoroční soutěže „ O nejlepšího žáka školy“ (konec června 2020).

  1. Příští Školská rada bude svolána na konec května/začátek června 2020.

Ve Stříbře dne 14. 2. 2020
Zapsala: Michaela Erbesová  /  Václav Milt, předseda ŠR