Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 14.10.2019)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 14.10.2019

Přítomni: p. Milt, p. Herbst, p. Čečil, pí Erbesová, pí Deredimosová
Hosté: p. Peteřík
Omluven: p. Souček

Program:

  1.  Projednána výroční zpráva za školní rok 2018/19.
  2. Projednán zkušební provoz elektronické žákovské knížky.
    Během letošního školního roku bude zahájen zkušební provoz elektronické žákovské knížky u žáků na 2. stupni.
  3. Je plánována školská rada na první polovinu února.

  Václav Milt, předseda ŠR