Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 27.5.2019)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 27.5.2019

Přítomni: p. Milt, p. Souček, p. Čečil, pí Erbesová,
Hosté: p. Peteřík
Omluven: p. Herbst, pí. Deredimosová

Program:

  1. Účastníci byli seznámeni s inspekční zprávou, která bude každému zaslána v elektronické podobě.
    • Obeznámení s bodem – jídelna – zjednána náprava, aby cizí strávníci chodili do jídelny v jiný vymezený čas a nedocházelo zde k souběžnému pobytu s žáky.
    • Byla zjednána náprava ohledně nedostatečné kvalifikovanosti učitelky na částečný úvazek.
  2. Předseda školské rady vznesl dotaz ohledně budoucího využití bývalé kotelny a přilehlého prostranství. Zda je zpracován nějaký projekt či myšlenka k využití těchto prostor pro potřeby školy.
    Pan ředitel V. Peteřík by měl představu o úpravě prostranství, ale zatím nemůže podnikat další kroky, poněvadž čeká na vyjádření zřizovatele.
  3. Informace ředitele školy o přípravách Dne školy 22. 6. 2019, na téma „Ohlédnutí za posledními 20-ti lety“. Pozvánky budou zaslány i zástupcům města.
  4. Informace ředitele školy o vyhlašování Žáka školy za školní rok 2018/19, které se bude konat dne 25. 6. 2019.

Václav Milt, předseda ŠR
zapsala Michaela Erbesová