Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 1.10.2018)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 1.10.2018

Přítomni: p. Milt, p. Herbst, p. Čečil, pí Erbesová, pí Deredimosová
Hosté: p. Peteřík
Omluven: p. Souček

Program:

  1. Projednání výroční zprávy školy
    – výroční zpráva členy školské rady schválena
  2. Úprava školních pozemků
    – úkol splněn
    – podle aktuální situace dořešit konečnou úpravu pro výuku pracovních činností
  3. Dle sdělení ředitele školy probíhá stále šetření OČTŘ
  4. Ředitel školy vyjádřil záměr zachovat v každém případě budovu přístavby školy (tj. bývalou kotelnu) pro potřeby školy

  Václav Milt, předseda ŠR