Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 28.5.2018)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 28.5.2018

Přítomni: p. Milt, p. Souček, p. Čečil, p. Herbst, pí Erbesová, pí Deredimosová
Hosté: p. Peteřík
Omluven: p. Lukeš

Program:

  1. kontrola plnění úkolů
  2. diskuzní příspěvky

Přítomné přivítal předseda ŠR p. Milt.

Na ŘŠ vznesl dotaz k zavádění elektronické žákovské knížky. ŘŠ provedl dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. Seznámil přítomné se statistickými výsledky. Rozhodl, že v příštím školním roce bude rodiče více informovat o možnostech elektronické verze žákovské knížky.

K problematice čísla účtu školní jídelny bylo znovu potvrzeno, že číslo je na webových stránkách uvedeno správně, taktéž výdej dokladu o zaplacení stravného byl konzultován s vedoucí školní jídelny. Pravděpodobně se jednalo  o ojedinělý případ.

Omlouvání žáků lékařem je ve školním řádu zavedeno.

Ředitel školy, dle školského zákona, má možnost zrušit nebo přesunout za určitých okolností vyučovací hodinu. Rodiče budou předem informováni zápisem v žákovské knížce popřípadě telefonicky.

Každý z žáků má v případě naléhavé nouze, potřeby nebo jakéhokoliv problému jej ihned řešit, a to se svým třídním učitelem nebo s vyučujícím, popřípadě v kanceláři ředitele školy.

Probrány výsledky zápisu žáků do 1. tříd (zapsáno 46 dětí).

Ředitel školy pozval zúčastněné na Den školy dne 23.6.2018 a na slavnostní předávání cen dětem úspěšným v soutěži O nejlepšího žáka školy dne 26.6.2018.

ŘŠ podal informaci o případu, který je v současnosti řešen OČTŘ.

P. Milt seznámil přítomné s jednáním na DDM Stříbro o volných prostorech pro dojíždějící žáky – zatím nejsou k dispozici a dále se situace řeší.

Pan Souček byl požádán, aby přednesl na Radě Města Stříbra potřebu projednat terénní úpravy školního dvora a pozemku pro pěstitelské práce pro další plnohodnotné používání zahrady a pro sportovní aktivity.

Zapsala: A. Deredimosová | Václav Milt, předseda ŠR