Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 12.12.2017)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 12.12.2017

Přítomni: p. Lukeš, p. Záhoř, p. Souček, p. Milt, p. Herbst, pí. Deredimosová, pí. Lopušanová
Omluven: p. Šrámek

Program:
Odstoupení členů ŠR
Různé

Přítomné přivítal předseda ŠR p. Milt, poděkoval odstupujícím členům p. Šrámkovi a p. Lopušanové za jejich práci.

Termín nové schůze ŠR  – volba předsedy a noví členové  – 9. 1. 2018 v 16:30 hod.

ŠR projednala tyto připomínky:

  • Zkontrolovat a dát popřípadně na stránky školy správné číslo účtu školní jídelny
  • Dát vždy doklad o zaplacení školních obědů a jiných plateb
  • Informace o čerpání dotací na školní mléko a ovoce do škol / 1x týdně pro všechny žáky školy/
  • Možnost zavedení elektronické žákovské knížky
  • Pobyt dětí před odjezdem autobusů – DDM, škola, knihovna
  • Kontrola příslušníky MěP chování dětí – cesta do školy a zpět , autobusové nádraží

Ve Stříbře dne 12.12.2017
Zapsala: Jana Lopušanová | Václav Milt, předseda ŠR