Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 16.10.2017)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 16.10.2017

Přítomni: p. Milt, p. Herbst, p. Deredimosová, p. Lopušanová,  řed. školy p. Peteřík
Omluven: p. Lukeš ,p. Souček, p. Šrámek

Program: Schválení výroční  zprávy školy

Předseda ŠR p. Milt přivítal přítomné členy. Členové rady byli seznámeni s výroční zprávou školy, jednotlivé doby objasnil ŘŠ p. Peteřík. Poté byla zpráva schválena.

Dále členové rady projednávali  :

  • přípravná třída
  • zdravá výživa v 1. – 3. ročníku / svačiny dětí/
  • besedy se šk. psychologem na tř. schůzkách
  •  Den otevřených dveří před zápisem do 1. ročníků
  •  prezentace školy na všech frontách
  • volba nové ŠR  – webové stránky školy a tř. schůzky v listopadu 2017

Ve Stříbře dne 16.10.2017
Zapsala: Jana Lopušanová | Václav Milt, předseda ŠR