Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 24.5.2017)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 24.5.2017

Program:

 • Dodržování obsahu činnosti ve ŠD /p. Milt/
 • Akce školy
  • 24. 6. 2017 Den školy
  • 27. 6. 2017 Vyhodnocení soutěže o nejlepšího žáka
 • pevné termíny třídních schůzek na celý školní rok /žákovská knížka, stránky školy/
 • školní jídelna
  • na stránkách školy odkaz na zdravou stravu / ved. ŠJ/
  • volba obědů od 1. třídy . rodiče internetem
 • projednání zabezpečení výuky v některých předmětech – na podnět rodičů /dlouhodobá nepřítomnost uč. – nemoc/

Přítomni: p. Bc. Lukeš, p. Souček, p. Milt, p. Deredimosová, p. Lopušanová
Omluven: p. Herbst, p. Šrámek

Ve Stříbře dne 24.5.2017
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová | Václav Milt, předseda ŠR