Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 13.10.2016)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 13.10.2016

Program:
Schválení výroční zprávy školy

Přítomni: p. V. Milt, Mgr. P. Herbst, Bc. V. Šrámek, Mgr. J. Lopušanová, Mgr. A. Lopušanová, ředitel školy Mgr. V. Peteřík
Omluven: p. Souček

Předseda ŠR  přivítal přítomné členy.

Členové rady byli seznámeni s výroční zprávou školy, jednotlivé body objasnil ŘŠ p. Peteřík.

Poté členové tuto zprávu schválili.

ŘŠ se ještě zmínil o následujících investicích ve škole – nová okna ve 3. patře, nová sociální zařízení, dlažba na chodbách ve vyšších patrech, plynová kotelna.

Usnesení: Byla schválena výroční zpráva školy.

Ve Stříbře dne 18.10.2016
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová | Václav Milt, předseda ŠR