Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 27.6.2016)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 27.6.2016

Program:
1. odstoupení předsedy ŠR a volba nového předsedy

Přítomni:  pí. J. Malá, Mgr. A. Deredimosová, Mgr. J Lopušanová, p. V. Šrámek, p. V. Milt

Na schůzi odstoupila ze své funkce pí. J. Malá a novým předsedou byl zvolen jednohlasně p. Václav Milt.

Ve Stříbře dne 28.6.2016
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová