Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 22.10.2015)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 22.10.2015

Program:
1.      Přivítání nového člena ŠR
2.      Schválení výroční zprávy školy
3.      Kontrola závěrů z jednání ŠR ze dne 13. 1. 2015

Přítomni:  p. J. Malá, Mgr. A. Deredimosová, Mgr. J. Lopušanová, Mgr. P. Herbst, p. V. Šrámek, starosta města p. Bc. K. Lukeš

Předsedkyně ŠR přivítala přítomné a nového člena ŠR p. Vojtěcha Šrámka.

Členové ŠR byli seznámeni s výroční zprávou školy  a doporučili řediteli školy, aby některé body opravil / připomínky na s. 3, 7, 10, 11, 13/. Nová verze výroční zprávy bude zaslána členům ŠR a odsouhlasena emailem.

Dále hovořili o možnosti obědů pro sociálně slabé žáky – ŘŠ projedná tuto situaci se sociálním odborem MÚ, který se stará o tyto rodiny.

Zvážit možnost využití dotačních titulů – Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠW, Zelená oáza. ŠR byla informována o průběhu řešení stížnosti ČSI, na toto jednání se dostavil starosta města.

Závěry:
1.      ŠR schválila výroční zprávu školy
2.      Byl přijat nový člen ŠR

Ve Stříbře dne 25. října 2015
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová