Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 9.6.2015)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 9.6.2015

Program:
1. Volba předsedy ŠR

Přítomni:  Ing. M. Soukup, MBA, pí. J. Malá, Mgr. P. Herbst, p. L Pětroš, Mgr. A. Deredimosová, Mgr. J Lopušanová

Byla svolána mimořádná schůze ŠR, kde odstoupil ze své funkce p. Ing. Miloslav Soukup, MBA. a novou předsedkyní byla jednohlasně zvolena p. Jitka Malá. Za zástupce rodičů byl zvolen p. Vojtěch Šrámek.

Ve Stříbře dne 9.6.2015
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová