Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 13.1.2015)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 13.1.2015

Program:
1. Seznámení s novými členy ŠR
2. Volba předsedy ŠR
3. Schválení jednacího řádu
4. Diskuse

Přítomni:  Mgr. Alena Deredimosová, Mgr. Pavel Herbst, Mgr. Jana Lopušanová, Paní Jitka Malá, Pan Ladislav Pětroš, Ing. Miloslav Soukup,MBA

Hosté: Mgr. Václav Peteřík – ředitel školy

Úvodní slovo na zasedání školské rady přednesl ředitel školy ZŠ Stříbro, Mánesova 485  p. Mgr. Václav Peteřík a přivítal přítomné.

Novými členy školské rady se stali p. Ladislav Pětroš a p. Mgr. Pavel Herbst a pí. Mgr. Alena Deredimosová.

Následovala volba nového předsedy ŠR, kde po krátké diskuzi byl zvolen p. Ing. Miloslav Soukup.

Pravidelné zveřejňování zápisů ze zasedání školské rady zajistí p. Mgr, Jana Lopušanová.

Členové ŠR byli seznámeni s jednacím řádem ŠR a ten byl posléze schválen.

Na minulé ŠR se hovořilo o zabezpečení školy a členové ŠR byli informováni, že v současné době probíhá instalace kamerového systému, který je hrazen z finančních prostředků školy.

Dále se diskutovalo o úpravě školního dvora a ŠR se obrátí dopisem na starostu města o možnost podpory na jeho úpravu.

Jednalo se o možnosti změny při vyhodnocování soutěže o nejlepšího žáka školy a poskytování obědů ve školní jídelně pro sociálně slabé žáky – informovat ředitele školy.

Závěry:
1. Byl zvolen předseda ŠR
2. Jednací řád ŠR byl schválen
3. ŠR osloví dopisem starostu města o možnost finanční podpory na úpravu školního dvora
4. Projednat s ředitelem školy návrh na změnu vyhodnocení soutěže o nejlepšího žáka a možnost získání obědů pro sociálně slabé žáky
5. Další jednání ŠR bylo stanoveno na duben 2015

Ve Stříbře dne 30.1.2015
Zapsala: Mgr. Jana Lopušanová