Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 9.6.2014)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 9.6.2014

Program:
1/ Zahájení zasedání
2/ Jednání s vedoucí školní jídelny
3/ Informace k rekonstrukci pláště vnitrobloku budovy školy
4/ Diskuse

Přítomni:  Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jana Lopušanová, pí. Jitka Malá, Ing. Miloslav Soukup, Bc. Jana Hackerová

Omluven: Mgr. Miroslav Cvrk

Hosté: paní Jana Zitová, paní Kučeříková

Úvodní slovo na zasedání přednesl předseda ŠR Ing. Miloslav Soukup a přivítal přítomné.

Hlavním bodem zasedání ŠR bylo jednání s vedoucí školní jídelny paní Janou Zitovou a hlavní kuchařkou paní Kučeříkovou. Školská rada vedla rozhovor se zástupci jídelny na téma školního stravování. Tématika se týkala především problémů, na které upozornili někteří rodiče, problémů, které Školská rada vyhodnotila za opodstatněné, problémů většiny jídelen.

ŠR se následně domluvila na zpracování průzkumu spokojenosti rodičů. Sestavený dotazník bude během června 2014 předán žákům a výsledky obratem zpracovány a vyhodnoceny v závěrečné zprávě.

Zúčastnění byli dále informováni o rekonstrukci vnitrobloku pláště budovy školy, práce jsou stále v jednání, zahájení by však mělo proběhnout nejpozději začátkem školního roku 2014/2015.

V diskusi se hodnotila změna dopravní situace u budovy školy, informace zúčastněným předal předseda ŠR, který celé jednání průběžně sledoval. Dále byla připomínkována organizace předávání cen soutěže „O nejlepšího žáka školy“.

Závěry:
1/ Ke školní jídelně se rodiče mohou vyjádřit prostřednictvím dotazníku, jehož výsledky budou zpracovány a ŠR bude tyto náměty a doporučení prezentovat ve své závěrečné zprávě vedení školy. Závěrečná zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách školy.
2/ Rekonstrukce vnitrobloku pláště budovy školy by měla být do začátku školního roku 2014/2015 zahájena.
3/ Dopravní situace u budovy školy byla vyřešena změnou směru jízdy.
4/ Soutěž „O nejlepšího žáka školy“ – ŠR navrhuje předávání cen žákům v jednotlivých třídách.
6/ Další jednání ŠR bylo stanoveno na říjen r. 2014.

Ve Stříbře dne 9.6.2014
Zapsala: Mgr. K. Kastlová