Přípravná třída

Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 23. 6. 2020

 1. Léto – znaky léta, letní měsíce, prázdniny
 2. Opakování číselné řady 0 – 10, 10 – 0 (pro zdatné počtáře 0 – 20, 20 – 0)
 3. Opakování geometrických tvarů
 4. Opakování velkých tiskacích písmen a rozvoj předčtenářské gramotnosti, rozšiřování slovní zásoby
 5. Procvičování smyslového vnímání, orientace v prostoru

Vážení rodiče,
bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a možná cvičení opět postupně naleznete na našich třídních stránkách: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz

Prosím Vás o jejich průběžné sledování. Děkuji a přeji Vám hezké slunečné dny, L. Bubová


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 14. 6. 2020

 1. Zaměstnání a řemesla
 2. Volný čas – sport, cestování, koníčky
 3. Opakování číselné řady 0 – 10, 10 – 0 (pro zdatné počtáře 0 – 20, 20 – 0) – tipy k opakování jsou uloženy na našich třídních stránkách v záložce „Materiály a soubory“
 4. Skládání obrazců z geometrických tvarů
 5. Opakování velkých tiskacích písmen a rozvoj předčtenářské gramotnosti – tipy k opakování jsou uloženy na našich třídních stránkách v záložce „Materiály a soubory“
 6. Rozšiřování slovní zásoby, tvoření vět k obrázkům, memorování říkanky
 7. Procvičování smyslového vnímání, orientace v prostoru

Vážení rodiče,
bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a možná cvičení opět postupně naleznete na našich třídních stránkách: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz

Prosím Vás o jejich průběžné sledování. Děkuji a přeji Vám pevné zdraví, L. Bubová


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 24. 5. 2020

 1. Dopravní prostředky a dopravní značky
 2. Moje město, vesnice, Česká republika
 3. Opakování číselné řady 0 – 10, 10 – 0, příp. počet a číselná řada 11 – 20, 20 – 11
 4. Poznávání velkých tiskacích písmen, vyvození písmen pomocí pohádky
 5. Rozšiřování slovní zásoby
 6. Procvičování smyslového vnímání, orientace v prostoru

Vážení rodiče,
bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a možná cvičení opět postupně naleznete na našich třídních stránkách: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz

Prosím Vás o jejich průběžné sledování. Děkuji a přeji Vám pevné zdraví, L. Bubová


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 30. 4. 2020

 1. Život v lese, na mezi, na louce, u vody – mláďata v přírodě
 2. Procvičování geometrických tvarů
 3. Opakování číselné řady 0 – 10, 10 – 0; počítání předmětů po jedné, vytváření skupiny předmětů o daném počtu
 4. Poznávání velkých tiskacích písmen, vyvození písmen pomocí pohádky
 5. Sluchové vnímání, hláska na začátku slova

Vážení rodiče,
bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a možná cvičení opět postupně naleznete na našich třídních stránkách: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 13. 4. 2020

 1. Velikonoce – tématické aktivity
 2. Zvířata a jejich mláďata
 3. Číselná řada 0 – 10, 10 – 0; pojmy méně, více, stejně
 4. Poznávání velkých tiskacích písmen, vyvození písmen pomocí pohádky

Bližší informace, inspirace k jednotlivým tématům a cvičení budou nadále doplňována na naše třídní stránky: https://pripravka-stribro.tridnistranky.cz


Domácí aktivity pro přípravnou třídu do 31. 3. 2020

 1. Já a moje tělo (části a stavba těla, péče o zdraví)
 2. Jaro a příroda (jarní měsíce, počasí, rostliny, práce na zahradě)
 3. Procvičování pravolevé orientace
 4. Číselná řada 0 – 10, 10 – 0; počítání předmětů v daném souboru po jedné
 5. Poznávání velkých tiskacích písmen