2.B

6. část úkolů pro období 15.6.-23.6.2020


5. část úkolů pro období 25.5.-14.6.2020


4. část úkolů pro období 4.5.-24.5.2020


3. část úkolů pro období 15.4.-30.4.2020


2. část úkolů pro období 1.4.-14.4.2020


Učivo k vypracování do 31.3.2020

MATEMATIKA

 • Odčítání do 100  s přechodem přes základ – opakování- učebnice 2.díl  str.35-39 (ústně si zopakovat některá cvičení dle uvážení),  PS 2.díl str.31,32,33,34 – písemně, pracovat podle zadání
 • Souměrnost – učebnice  str.40 – pracovat podle pokynů v učebnici, PS str.35- dokreslit obrázky, vyznačit osy souměrnosti
 • Porovnávání úseček –učebnice  str.41-43, umět porovnat úsečky pomocí proužku papíru a pomocí měření, PS str. 36  (podle zadání)
 •  ( postupně procvičovat učivo + – do 100 s přechodem přes základ na pracovních listech)

 ČESKÝ JAZYK

 • Psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slova ( zdůvodňovat pomocí jiného tvaru slova nebo pomocí příbuzných slov stejně jako u dvojic b/p,  d/t.
 • učebnice Čj – str. 74 – 80 (pracovat podle zadání), z každé strany 74 – 78 si vybrat 1 cvičení a to napsat do školního sešitu, popř. na papír.
 • Pracovní list doplňování  „ V-F“ celý dokončit.
 • (postupně vypracovat další pracovní listy k danému učivu)
 • Písanka  2 –  dokončit všechny stránky do str.16
 • Čítanka  str.94 – 107 nebo číst svou vlastní knížku.

  PRVOUKA

 • Učebnice str. 36-43
 • ( Lidé a čas,  Minulost, současnost, budoucnost, Práce a volný čas, Suroviny a výrobky)
 • Procvičovat hodiny ( pojmy čtvrt, půl, třičtvrtě, celá), dny v týdnu, měsíce, roční období.
 • Vypracovat pracovní listy k tématu čas.