1.B

6. část úkolů pro období 15.6.-23.6.2020


5. část úkolů pro období 25.5.-14.6.2020


4. část úkolů pro období 4.5.-24.5.2020


3. část úkolů pro období 15.4.-30.4.2020


2. část úkolů pro období 1.4.-14.4.2020


Matematika:
Pracovní sešit – dodělat všechna cvičení do strany 40
Procvičovat počítání do 10 /ústně i písemně/.

Český jazyk :
Slabikář – dodělat do strany 37
Procvičovat čtení ve slabikáři popř. číst vlastní knihu.
Písanka č. 2 – dokončit .
Procvičovat opis, přepis a diktát slov z písanky. Opakovat všechna psací písmenka. Prosím o kontrolu správného držení pera. 

Prvouka :
Orientace v čase … Pojmy – včera, dnes, zítra, loni, letos, rok, den, týden, hodina části dne
Naučit se : roční období /jaro – léto- podzim-zima/
                    dny v týdnu
                    měsíce
                    datum narození

Podrobnější informace a komunikace bude probíhat na stránkách www.TŘÍDNÍSTRÁNKY
Doporučuji procvičovat :   https://skolakov.eu/