Oznámení – Zápis do 1.ročníku ZŠ Stříbro, Mánesova 485

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) se uskuteční  zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok  2018/2019.

Zápis proběhne ve dnech:

13.4. 2018    14:00 hodin – 17.00 hodin
14.4. 2018      9:00 hodin –  11.00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které ke dni  31.8. 2018 dovrší věku 6 let.

Dítě, které dosáhne 6. roku v době od září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li tělesně   i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce dítěte, jemuž byl povolen odklad školní docházky, musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které původně žádal. Dítě se v tomto případě osobně k zápisu dostavit nemusí.

Podrobné informace najdete v záložce „Zápis“ na http://www.zs-manesova.cz/

Okresní kolo soutěže v AJ

Žáci naší školy a zároveň vítězové Školní „olympiády“ v AJ Vítek Trinh Nguyen Hoang (6. třída) a Natálie Křížová (9. A. třída), se v pátek 16. února 2018 zúčastnili Okresního kola soutěže v Anglickém jazyce v DDM Tachov, Školní 1638 – „Mraveniště“. Vítek Trinh se ve své kategorii (6. a 7. tříd) umístil na krásném, „bodovaném“ 6. místě a Natálka si přivezla „bronzovou“ medaili (kategorie 8. a 9. tříd). Oběma našim žákům gratulujeme!!!

Foto a text: Hajšman-Absolonová