Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

Základní pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci (COVID – 19)

  • Plné znění je v Manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020 na www.msmt.cz.
  • Průběh vyučování je bez omezení počtu žáků ve skupinách.
  • Příchod žáků do budovy probíhá nejdříve od 7.30 hodin (s výjimkou docházky do ranní družiny). Žáci 1. stupně a přípravné třídy vchází do budovy bez doprovodu rodičů bočním vchodem (Bezručova ul.), žáci 2. stupně vchází hlavním vchodem.
  • Žáci dbají na časté mytí rukou a jejich dezinfekci, poprvé co nejdříve po příchodu do školy a na dodržování bezpečného odstupu. V prostorách mimo učebnu mají nasazenou roušku (nově od 10. 9. 2020).
  • V případě projevů infekčního onemocnění žák do školy nepřijde. Při zjištění těchto příznaků během výuky budou zákonní zástupci vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V mezidobí bude čekat žák mimo kolektiv třídy pod dohledem pověřeného zaměstnance školy.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy je omezen na nejnutnější případy, po telefonické domluvě a se zakrytými dýchacími cestami.
  • Výdej oběda je organizován tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Příbory, jídlo a nápoje dostávají strávníci u výdejního pultu. Oběd pro nemocného žáka je možné vyzvednout v 1. den nemoci v době mezi 11.00 a 11.30 hodin, nutno použít vchod ze dvora školy.
  • Provoz školní družiny je zajištěn tak, aby byly vytvořeny stabilní skupiny z omezeného počtu tříd.

S pozdravem a díky za spolupráci

Mgr. V. Peteřík, ředitel školy