Kam na školu? Kam do učení?

Proč je volba povolání důležitá? Podle čeho se při volbě další střední školy rozhodovat? Jak zhodnotit sám sebe? Jak poznat klady a zápory konkrétní profese? Jak mít zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti? Jaké je uplatnění na trhu práce v daném regionu po úspěšném ukončení vzdělávací cesty? Na tyto a další otázky odpovídali všem vycházejícím žákům Základní školy Mánesova ve Stříbře pracovníci IPS Úřadu práce v Tachově Bc. Oldřich Struček a p. Tereza Strychová. Beseda se konala 1. 12. 2021 v budově základní školy, samozřejmě při dodržení všech epidemiologických opatření. Setkání se zúčastnila také zástupkyně Rekrutačního pracoviště v Plzni a představila žákům Vojenskou střední školu a vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové a Sokolově. I další host, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře, zdůraznil budoucím studentům přednosti studijních oborů „své“ školy.

Základní škola Mánesova od začátku školního roku informuje své vycházející žáky o možnostech studia na středních školách. Ti se společně s Mgr. K. Kastlovou a Mgr. V. Dedkem zúčastnili prezentace středních škol, akce „Posviť si na budoucnost“, v DEPU2015 v Plzni. Zájemci o učební obory navštívili Střední odborné učiliště v Plané, kde si prohlédli pracoviště a stali se součástí školou připravených workshopů. Také učitelky českého jazyka a matematiky ochotně pomáhají vycházejícím žákům s přípravou na přijímací zkoušky, i když to není jejich povinností. Rodiče vycházejících žáků mají možnost kdykoliv se s dotazy obrátit na kariérovou poradkyni školy. Ta pro zájemce při on-line třídních schůzkách připravila setkání, kterého se zúčastnili i zástupci obou stříbských středních škol, Gymnázia a OA a SOŠ ve Stříbře.

V dubnu při přijímacím řízení budeme všem vycházejícím držet palce!

Za ZŠ Mánesova Stříbro: Mgr. Klára Kastlová, výchovná a kariérová poradkyně