Informace o průběhu výuky ve 3. až 5. třídách od 30. 11. 2020

Informace o průběhu výuky ve 3. – 5. třídách od 30. 11. 2020

  1. Výuka: – bude probíhat pouze prezenční formou, podle běžného rozvrhu. V hodinách Tělesné výchovy je možné vyučovat po domluvě jiný předmět nebo jít na vycházku. V hodinách Hudební výchovy je možné místo zpěvu volit např. poslech, případně vyučovat jiný předmět.

                – bude probíhat bez dodržování běžných přestávek, WC, jídlo, pití bude v průběhu hodin, stejně jako větrání, nutno přizpůsobit oblečení ve třídě.

  1. Příchod a odchod: – bude využíván boční vchod, tam bude ráno desinfekce rukou, po přezutí budou žáci odcházet rovnou do svojí třídy, nejlépe mezi 7.45  a  8.00 hod.
  2. Školní družina: – Žáci 3. tříd budou společně v oddělení 3., ráno i odpoledne. Žáci 4. třídy budou mít skupinu ŠD jen odpoledne ve svojí třídě.
  3. Školní jídelna: – Žáci, kteří mají placené obědy inkasem, převodem, …, budou mít obědy od pondělí 30. 11. automaticky přihlášené. Ostatním žákům je potřeba obědy u vedoucí ŠJ přihlásit a zaplatit před nástupem žáka do školy.