Informace o průběhu výuky v 6. až 9. třídách od 30. 11. 2020

Informace o průběhu výuky v 6 . – 9 . třídách od 30. 11. 2020

1. Výuka:

– v 9. třídách bude probíhat pouze prezenční formou, podle běžného rozvrhu, jen s malými úpravami, viz přiložený rozvrh. V 6. – 8. třídách se bude střídat prezenční a distanční forma vzdělávání po týdnu, viz rozvrhy prezenční a distanční výuky. V hodinách Tělesné výchovy je možné vyučovat po domluvě jiný předmět nebo jít na vycházku. V hodinách Hudební výchovy je možné místo zpěvu volit např. poslech, případně vyučovat jiný předmět. Výuka ve škole bude probíhat bez dodržování běžných přestávek, WC, jídlo, pití bude v průběhu hodin, stejně jako větrání, nutno přizpůsobit oblečení ve třídě. Šesté hodiny v 6. a 7. třídách budou končit ve 13 10 hodin, v 8. třídách ve 13 20 hodin, v 9. třídách ve 13 25 hodin.

2. Příchod a odchod:

– bude využíván hlavní vchod, tam bude ráno desinfekce rukou, po přezutí budou žáci odcházet rovnou do svojí třídy, nejlépe mezi 7. 45 a 8. 00 hod.

3. Školní jídelna:

– Žáci, kteří mají placené obědy inkasem, převodem, …, budou mít obědy od pondělí 30. 11. automaticky přihlášené. Ostatním žákům je potřeba obědy u vedoucí ŠJ přihlásit a zaplatit před nástupem žáka do školy.