Informace o provozu školní jídelny pro cizí strávníky

Provoz bude zahájen 1. 9. 2020.

Příchod do jídelny bude možný pouze zadním schodištěm ze dvora školy.

Před vstupem do jídelny si strávníci nazují jednorázové návleky na obuv a použijí desinfekci na ruce.

Doba výdeje oběda bude vymezena výhradně v době od 11.00 do 11.30 hodin.