Distanční výuka pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci,
distanční výuka bude ve všech třídách probíhat i nadále od 2.11.2020.

V platnosti zůstávají Základní principy distanční výuky, viz článek z 18. 10. níže.
Pro synchronní on–line výuku na 2. stupni bude v pondělí 2.11.2020 vytvořen rozvrh výuky na období do 13.11.2020, který bude vložen na tuto webovou stránku.
Synchronní on –line výuka na 1. stupni bude probíhat dle konkrétních pokynů třídních učitelek.

Ve Stříbře dne 30. 10. 2020
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy