Okresní kolo soutěže v AJ

Žáci naší školy a zároveň vítězové Školní „olympiády“ v AJ Vítek Trinh Nguyen Hoang (6. třída) a Natálie Křížová (9. A. třída), se v pátek 16. února 2018 zúčastnili Okresního kola soutěže v Anglickém jazyce v DDM Tachov, Školní 1638 – „Mraveniště“. Vítek Trinh se ve své kategorii (6. a 7. tříd) umístil na krásném, „bodovaném“ 6. místě a Natálka si přivezla „bronzovou“ medaili (kategorie 8. a 9. tříd). Oběma našim žákům gratulujeme!!!

Foto a text: Hajšman-Absolonová

Školní kolo v anglickém jazyce

Dne 12. 1. 2018 proběhlo na ZŠ Mánesova školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 16 žáků 2. stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Soutěž měla tři části – poslech, vylosované téma ke konverzaci a popis obrázku. Vítězové soutěže, jeden za mladší kategorii žáků 6. a 7. tříd a jeden za starší kategorii žáků 8. a 9. tříd, budou naši školu reprezentovat v únoru v okresním kole v Tachově.

Zpívání ve dvoře

I v letošním školním roce se v ZŠ Mánesova uskutečnilo Zpívání ve dvoře. Vystoupily zde Školní pěvecký sbor pod vedením B. Červené a M. Erbesové a Školní band pod vedením K. Kastlové. Návštěvníci se mohli občerstvit křehkým vánočním perníkem a zahřát horkým čajem a zajít do galerie školy, kde probíhala vánoční výstava výrobků žáků školy.

 

 

 

Kdo si hraje, nezlobí !

Kdo by si nerad hrál, navíc, pokud si sám deskovou hru udělá, například jako naši žáci           6. ročníků, kteří  si v hodinách pracovních činností vyrobili hrací figurky i šachovnice .       Pak už stačí málo a o přestávkách  se třída změní  v  turnaj dámy.

 

Velké rojení čertů a andělů

              

Každoročně je dětmi, malými i těmi většími, napjatě očekáván 5. prosinec. Nastává totiž velké rojení  velkých i malých čertů a andělů, kteří doprovázejí Mikuláše po třídách školy.    Je při  tom spousta legrace, hluku a zvonění, nějaký nepořádek po čertech, jen slzičky tu neuvidíte.  Kdo nechce čerty vidět ani potkat, může se schovat do klidné,,tajné“ místnosti. Této události předcházejí vždy přípravy a výzdoba školy. Podívejte se, jak se nám to letos povedlo ! Jsme malí, ale šikovní !

 

Projekt Život? Otázka stylu!

Projekt , kterého  se  ve dnech  13. – 17. 11. 2017 zúčastnilo 20 vybraných žáků  a žákyň  stříbrské  ZŠ Mánesova  a 24 žáků bavorské partnerské školy Mittelschule  Neustadt /WN, byl vypracován  a zrealizován plzeňským spolkem KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  cíl EÚS 2014 -2020, Česko-německého fondu budoucnosti  a ,,Kinder-und Jugendsprogramm des Bundes (KJP)“.
Tým mladých dobrovolníků pod vedením Ing. Magdy Hrubé dvojjazyčně,  vizuálně a prakticky seznamoval  žáky  s  problematikou zdravého životního stylu. Cíle projektu  byly  zpracovány  do  pěti dnů a měly pomoci žákům zorientovat se  v možnostech  stravování , ekologie  a etického  spotřebitelského  chování, aby se dokázali  odpovědně  rozhodovat  například  o  tom,  jaké  potraviny  budou kupovat.
Celý projekt  začal  v české obci Rybník, kde se žáci setkali, začali ve smíšených skupinách dvojjazyčně komunikovat a pracovat na zvolených projektech, a skončil  v německém  Waldmünchenu. Zde v  původním  hradu  z  11. století, který  byl  přestavěn na studentskou ubytovnu a  vzdělávací  centrum, se  pak  uskutečnil  např. seminář  na  téma  ,, Kolik  cukru  je  ukryto  v základních  potravinách?“. Na  účastníky  čekala také kuchařská  show  ,, The Taste“. Pod vedením  zkušené  kuchařky připravovali žáci palačinky a smoothie.  Mezi  jednotlivými  semináři  si  žáci  zahráli  různé  hry  nebo se učili jednoduchou  slovní  zásobu  obou  jazyků.  Dobrodružný  večerní  výlet s pochodněmi  kolem  jezírka  Perlsee   byl pak  příjemnou  odměnou pro  skupinu  44 žáků  a 3 učitelů  za  čtyřdenní  práci.
Prezentace  skupinových projektů  v pátek dopoledne ukončila pětidenní  mezinárodní akci.    Po společném obědě a srdečném, ale i smutném  loučení , se  obě  skupiny  rozjely do svých  domovů.

Mgr. Eva Hajšman Absolonová
Mgr. Zdenka Barnášová

Rybník