Ohlédnutí za prosincovou „šňůrou“ dětského pěveckého sboru

K období adventu neodmyslitelně patří tóny vánočních melodií. I náš školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Blanky Červené s hudebním doprovodem Mgr. Michaely Erbesové se snažil zpříjemnit stříbrské veřejnosti tento čas svými vystoupeními. A že jich nebylo málo!

Svoji koncertní šňůru jsme zahájili 1. adventní neděli na stříbrském náměstí při rozsvěcení vánočního stromu.
Pokračovali jsme 13. prosince, kdy se konal Adventní koncert spřátelených českých a německých škol v krásném prostředí moderního kostela v Altenstadtu (SRN). Zde vystoupil také školní band pod vedením Mgr. Kláry Kastlové.

V sobotu 15. prosince jsme byli pozváni na akci „Slet andělů“ do Rozvadova. V malebném kostelíku jsme zazpívali asi 150-ti členné sešlosti část svého vánočního repertoáru. Byli jsme zde nadšeni vřelým přijetím a milou atmosférou. Pro nás vskutku andělské odpoledne.

Hned následující den, 3. adventní neděli, se uskutečnil náš největší předvánoční koncert se skupinou Teepee ve stříbrském kině. Bylo pro nás velkým zážitkem zazpívat si s tak vynikajícími muzikanty – Terezou Lavičkovou a Mírou Patočkou.

18. a 19. prosince nás čekaly dvě již tradiční školní akce – podvečerní „Zpívání u Betléma“ na dvoře školy a „Zpívání na schodech“, kterým jsme snad zpříjemnili dopoledne všem žákům i učitelům naší školy. Na obou těchto akcích vystoupil opět i školní band, tentokrát obohacený i o šikovné sólisty z 2. stupně.

Na 20. prosince nás přizval divadelní soubor Divoch, abychom se stali součástí jejich oživlého Betlému. A to už jsme byli téměř ve finále, protože hned následující den jsme zakončili naše předvánoční „turné“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře na netradičním vánočním koncertu s plzeňskou folkovou kapelou HoP a ŠaVani a skupinou Michala „Rajčáka“ Vokurky a jeho přátel.

Tímto koncertem jsme příjemně ukončili pěkné, ale zároveň náročné období našich předvánočních akcí. Všem dětem, které se jich účastnily, patří velké poděkování za jejich nasazení, píli, zodpovědný přístup a vzornou reprezentaci školy a také za radost, kterou všem svým posluchačům určitě přinesly.

Za pěvecký sbor ZŠ Mánesova, Stříbro

B. Červená, M. Erbesová

Žáci na ZŠ Mánesova objevovali taje techniky

     Závěrečná schůzka kurzu „Žáci objevují techniku“ proběhla na ZŠ Stříbro, Mánesova ve středu 16. ledna 2019. Celkem 13 žáků ze čtvrtých, pátých a šestých tříd absolvovalo od listopadu 2018 šest dvouhodinových schůzek, při kterých se učili pracovat nejen rukama, ale i hlavou. Pod vedením tří zkušených lektorů z podniku KERMI Stříbro, Petra Bukovjana, Martina Nedbala a Jakuba Tauera se seznamovali se základním ručním nářadím a jeho využitím, ale také s pájecí soupravou. Z té měli nejprve trochu strach; pájka měla přece jen 330 stupňů Celsia, ale brzy pracovali zručně a bez obav. Postupně spojovali elektrické obvody na destičkách a výsledkem byly opravdu funkční výrobky. To bylo radosti, když siréna opravdu zněla, blikač blikal a svítilna svítila! Pochválit svoje děti přišli také jejich rodiče, kteří byli svědky dodělání a vyzkoušení výtvorů a také předávání certifikátů účastníkům kurzu.

      Z pohledu školy se jednalo o výbornou akci, která děti bavila a snad jim ukázala i přívětivější tvář techniky.

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova vystoupil v SRN

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova vystoupil v SRN

Pěvecký sbor ZŠ Mánesova byl pozván k vystoupení do partnerské školy v Neustadtu/WN   v  rámci školní slavnosti, která se konala v pátek 12. října 2018. Patnáctičlenný sbor, dirigovaný paní učitelkou Blankou Červenou a doprovázený na kytaru paní učitelkou Michaelou Erbesovou, zazpíval tři skladby a sklidil zasloužený aplaus v zaplněné tělocvičně.

Další vystoupení v Německu se bude konat 13. prosince 2018, kdy se ve farním kostele  v Altenstadtu/WN setkají žáci celkem pěti partnerských škol při 11. ročníku Adventního koncertu.

Ochuzeni nebudou ani posluchači ve Stříbře. V neděli 2. prosince bude sbor, už tradičně, zpívat při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Třetí adventní neděli 16. prosince pak vystoupí v místním kině společně s hudebním uskupením Teepee . V úterý 18. prosince budou slyšet při dalším „Zpívání u betléma“ na školním dvoře ZŠ Mánesova. Kromě těchto akcí se sbor vydá poprvé do Rozvadova, kde 15. prosince zazpívá v kostele sv. Václava. 21. prosince pak pěvecký sbor zazpívá společně s dalšími muzikanty z našeho kraje při netradičním vánočním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.

Předvánoční program bude opravdu bohatý. Přejeme mladým zpěvákům a jejich vedoucím hodně úspěchů a posluchačům pěkné zážitky.

Mgr. V. Peteřík

 

 

 

Okresní kolo soutěže v AJ

Žáci naší školy a zároveň vítězové Školní „olympiády“ v AJ Vítek Trinh Nguyen Hoang (6. třída) a Natálie Křížová (9. A. třída), se v pátek 16. února 2018 zúčastnili Okresního kola soutěže v Anglickém jazyce v DDM Tachov, Školní 1638 – „Mraveniště“. Vítek Trinh se ve své kategorii (6. a 7. tříd) umístil na krásném, „bodovaném“ 6. místě a Natálka si přivezla „bronzovou“ medaili (kategorie 8. a 9. tříd). Oběma našim žákům gratulujeme!!!

Foto a text: Hajšman-Absolonová

Školní kolo v anglickém jazyce

Dne 12. 1. 2018 proběhlo na ZŠ Mánesova školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 16 žáků 2. stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Soutěž měla tři části – poslech, vylosované téma ke konverzaci a popis obrázku. Vítězové soutěže, jeden za mladší kategorii žáků 6. a 7. tříd a jeden za starší kategorii žáků 8. a 9. tříd, budou naši školu reprezentovat v únoru v okresním kole v Tachově.

Zpívání ve dvoře

I v letošním školním roce se v ZŠ Mánesova uskutečnilo Zpívání ve dvoře. Vystoupily zde Školní pěvecký sbor pod vedením B. Červené a M. Erbesové a Školní band pod vedením K. Kastlové. Návštěvníci se mohli občerstvit křehkým vánočním perníkem a zahřát horkým čajem a zajít do galerie školy, kde probíhala vánoční výstava výrobků žáků školy.

 

 

 

Dopravní dopoledne na 1. stupni

Dne 25.10. 2017 probíhalo dopravní dopoledne 1. stupně. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených pracovních skupin. V nich byli většinou dva zástupci žáků vždy za první, druhé, třetí a čtvrté třídy a průvodce skupin tvořili žáci pátých tříd. Takto sestavená družstva postupovala na jednotlivá stanoviště, kde žáci plnili úkoly s dopravní tématikou: učili se tísňová volání, poznávali dopravní značky a dopravní prostředky, připomněli si vybavení jízdního kola, seznámili se s dopravními situacemi na křižovatkách, poučili se jako chodci a učili se správně přecházet přes přechod pro chodce a plnili další  úlohy s tématikou bezpečnosti silničního provozu.